Ny medlem

Klubben ber att få hälsa Johannes Pettersson från Kvidinge välkommen i klubben.

BJ201025

Inställda Traktorcaféer

Tyvärr måste vi meddela att alla tre traktorcaféerna som planerades för i år är inställda, men vi hoppas att de kan återkomma nästa år.

Ha en fortsatt skön hemester.

Styrelsen

BJ200731

Utskick !

Senaste medlemsbrevet skickades ju med post tillsammans med medlemsförteckning och tidningen Fåran. Vi vill ha in synpunkter på om tidningen är av intresse, hur många som redan får den etc. Alla synpunkter och förslag är välkomna.

E-posta, sms:a eller ring till undertecknad.

bengt.jordy@jd-gmw.se eller 072-2086080

BJ200620

Inställt jubileum!

På senaste styrelsemötet beslöts att skjuta fram 10-års jubileet, dels på grund av de restriktioner som gäller vid större folksamlingar, dels på grund av de fåtal intresseanmälningar som inkommit. Vi återkommer om detta, när läget blivit lämpligare.

Varma sommarhälsningar

Styrelsen

BJ200620