Utskick !

Senaste medlemsbrevet skickades ju med post tillsammans med medlemsförteckning och tidningen Fåran. Vi vill ha in synpunkter på om tidningen är av intresse, hur många som redan får den etc. Alla synpunkter och förslag är välkomna.

E-posta, sms:a eller ring till undertecknad.

bengt.jordy@jd-gmw.se eller 072-2086080

BJ200620

Inställt jubileum!

På senaste styrelsemötet beslöts att skjuta fram 10-års jubileet, dels på grund av de restriktioner som gäller vid större folksamlingar, dels på grund av de fåtal intresseanmälningar som inkommit. Vi återkommer om detta, när läget blivit lämpligare.

Varma sommarhälsningar

Styrelsen

BJ200620

Nytt medlemsbrev

Medlemsbrev Nr 32 finns nu på hemsidan och det har skickats ut med post också. Ha en trevlig sommar trots restriktioner i umgängen.

BJ200605

Inställda evenemang

Som ni säkert sett är Borgeby fältdagar inställt.

Nu meddelas att även Degeberga Traktor o Motorträff är inställt.

BJ200502