Nytt styrelsemötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 2021-10-05 finns nu på hemsidan. Det är bara att logga in.

Har du glömt din inloggning och lösen, kontakta vår webbansvarig på: anders.bertilsson@jd-gmw.se

bj211121

Nytt medlemsbrev

Medlemsbrev Nr 39 finns nu tillgängligt om ni loggar in på hemsidan och väljer ”klubben”

bj 211024