Ändring av årsmötet 2021

PGA coronan kommer mötet att hållas digitalt. Samtliga medlemmar kommer att få en kallelse per post med vidare instruktioner om mötet. Vi hoppas på bra anslutning.

Styrelsen

BJ210324