Ändring av årsmötet 2021

PGA coronan kommer mötet att hållas digitalt. Samtliga medlemmar kommer att få en kallelse per post med vidare instruktioner om mötet. Vi hoppas på bra anslutning.

Styrelsen

BJ210324

Ändring av årsmöte 2021

PGA covid 19 kommer årsmötet att hållas digitalt. Samtliga medlemmar kommer att på hemskickat per post vidare instruktioner om mötet.

Vi hoppas att så många som möjligt kan ställa upp.

Styrelsen

bj210324