Verksamhet

Klubbens målsättning är:

-att stödja  medlemmarna  att renovera dessa traktorer och maskiner med utgångspunkt från dess original.

-att samarbeta med andra  organisationer och företag som kan vara till stöd för klubbens syfte.

-att genom medlemmarna och deras traktores /maskiners vård och bruk verka för ett gott- och positivt anseende för klubben.

-att verka för en ökad förståelse för det kulturella värdet i att bevara john Deeres och GMW namn i framtiden

Comments are closed.