Historia

Det hade under många år diskuterats att skapa en “John Deere klubb” Ett av de första stegen togs under Thulin-träffen 2008 då det anordnades en stor John Deere traktorutställning. Flera av deltagarna tyckte att det var dags att försöka skapa en märkesklubb.

Det gick ytterligare ett par år…

2010-08-17 Samlades ett antal entusiaster (ca 25 st ) på St Segerstads Lantbruks skola utanför Reftele i Småland. Under mötet beslutades att det skulle skapas en klubb för John Deere och GMW. Vintage Green Power föddes!

Klubben bildades den 7 augusti 2010 och har antagit namnet VINTAGE GREEN POWER, vilket ger en vägledning till vad det handlar om och som dessutom är ett ganska neutralt namn. Klubben är den första och ende märkesklubben för John Deere och GMW i Sverige och består för närvarande av ca 150 medlemmar. Klubben är en ideell förening vars syfte är att bevara och utveckla intresset för John Deere och GMW. Klubbens målsättning är bl.a. att stödja medlemmarna till att renovera och bevara dessa traktorer och maskiner med utgångspunkt från dess original. Den första styrelsen bestod av: ordf. Bo Arne Olsson; Trelleborg, kassör Anders Häggström; Motala, sekreterare Torbjörn Andersson; Höganäs och ledamöterna: Jan Ingvarsson; Anderslöv och Anders Granath; Hökerum.

Nuvarande styrelse kan du se under fliken ”styrelse”.

Klubben är uppdelad i två verksamhetsområden, ett nordligt och ett sydligt område med gränsen dragen från Varberg i väster genom Värnamo till Oskarshamn i öster.

Klubben deltar aktivt i ett antal evenemang och arrangerar studiebesök och resor med anknytning till John Deere och GMW och gamla maskiner i allmänhet.

Gå med i klubben och få tillgång till bl.a. teknisk information, reservdelskataloger, medlemsförteckning, köp o sälj mm.

Comments are closed.